Audyt informatyczny - splitbit.plAudyt legalności oprogramowania ma za zadanie sprawdzić, czy oprogramowanie zainstalowane na komputerach w firmie klienta jest legalne. W razie kontroli np. Policji, Urzędu Kontroli Skarbowej lub Państwowej Inspekcji Pracy do odpowiedzialności prawnej pociągnięty zostanie właściciel przedsiębiorstwa, bez względu na to czy nielegalny program zainstalowano w jego firmie przypadkowo czy też zrobił to celowo szeregowy pracownik. Sankcją za posiadanie nielegalnego oprogramowania może być kara finansowa, konfiskata sprzętu, a w ostateczności kara pozbawienia wolności.

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania ma na celu ustalić jakimi parametrami sprzętu i rodzajem oprogramowania komputerowego dysponuje firma. Jest niezbędna szczególnie, gdy klient zamierza wdrożyć rozwiązania usprawniające pracę. Bez inwentaryzacji nie będzie mógł określić precyzyjnie kosztów uruchomienia nowych systemów, co ostatecznie może spowodować niepowodzenie wdrożenia.

Wykonanie każdego z audytów trwa maksymalnie 10 minut na jedno stanowisko, zatem ich przeprowadzenie jest praktycznie niezauważalne dla pracowników i nie spowalnia pracy firmy. Na koniec audytu klient otrzymuje raport. W przypadku ujawnienia nielegalnego oprogramowania lub sprzętów niespełniających wymagań przedstawimy możliwe scenariusze naprawcze wraz z informacją o kosztach.

Skontaktuj się z nami